ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.

ขั้นตอนการเบิกงบประมาณ /สัญญารับทุนสนับสนุนการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2558

ภาพ - ข่าวประจำวัน News of the day.
ภาพข่าว
ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อ...
วันที่: 11/02/2016
ภาพข่าว: ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2559

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำป...

พล.อ.ต. เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ กรมราชองครักษ์ ประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ชาญเ...

วันที่: 10/02/2016

ภาพข่าว: ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักประดิษฐ์อาชีวศึกษา กับผลการประกวดผลงานรางวัลนักคิดสิ่...

ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักประดิษฐ์อาชีวศึกษา กับผลการประกวด...

ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักประดิษฐ์อาชีวศึกษา กับผลการประกวดผลงานรางวัลนักคิดสิ...

วันที่: 09/02/2016

ภาพข่าว: ก้าวไปกับการศึกษาไทย

ก้าวไปกับการศึกษาไทย "งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอุษ...

วันที่: 08/02/2016

ภาพข่าว: การพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ไทย...บนความท้าทายที่ไทยต้องไปให้ถึง

การพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ไทย...บนความท้าทายที่ไทยต้องไปให้ถ...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะก...

วันที่: 03/02/2016

ภาพข่าว: สอศ. นำผลงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเข้าสู่การประกวดและแสดงในเวทีระด...

สอศ. นำผลงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเข้าสู่การปร...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำผลงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึ...

วันที่: 02/02/2016

ภาพข่าว: พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับภาค

พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับภาค

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประ...

วันที่: 26/01/2016

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวิจัย การแข่งขันหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ
ภาพข่าว
กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พลเอก สมพงษ์ มุกดาสกุล และ ผอ.ส่วนกิจการพิเศษ สถาบันเทค...
วันที่: 10/02/2016
ภาพข่าว: คู่มือประกอบการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 255...

คู่มือประกอบการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาข...

คู่มือประกอบการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 255...

วันที่: 21/01/2016

ภาพข่าว: ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา ประ...

ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เฉ...

ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา ประ...

วันที่: 09/12/2015

ข่าวทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 TitleCreated Date 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย12/24/2015Download
โลโก้หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่11/13/2015Download
ร่าง กติกาแขนกลอุตสาหกรรม5811/4/2015Download
แบบฟอร์มคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมโครงการ Rin_25585/19/2015Download
"ใบสมัครABU" ข้อกำหนดและกติกา ABU และหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา2557 งบ581/22/2015Download
โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมฯ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา10/21/2014Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่9/4/2014Download
ประกาศ รายชื่อทีมแข่งขัน At Home Application 2014 (รอบคัดเลือก)8/29/2014Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ " At Home Application 2014 "8/27/2014Download
ในสมัครแข่งขัน At Home Application 20148/25/2014Download
ประกาศข้อกำหนด vec creative application contest 20148/8/2014Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพข้อเสนองานวิจัยอาชีวศึกษา ปี 25577/16/2014Download
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา6/27/2014Download
โลโก้ 120 ปี ESSO6/16/2014Download
คู่มือประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 25564/17/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลอุตสาหกรรม4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลเพื่อคนพิการ4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกู้ภัย4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ABU 574/3/2014Download
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 25563/14/2014Download
คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา esso พ.ศ. 25573/11/2014Download
กติกาหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Robocon Contest 201412/24/2013Download
แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557 RIN12/16/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 2 โครงการ Rin9/12/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 29/6/2013Download
แจ้งรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขัน Android 9/5/2013Download
ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 25568/22/2013Download
ประกาศผลการคัดเลือกแบบร่างชิ้นงานโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน8/14/2013Download
ร่างกำหนดการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Android Application ฯ ประจำปีการศึกษา 25567/15/2013Download
ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของครู บุคลากร และสถานศึกษา7/15/2013Download
แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์5/9/2013Download
ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือน1/30/2013Download
แบบฟอร์มข้อตกลงรับทุนการวิจัย,แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการดำเนินโครงการวิจัย ปี 255612/14/2012Download
ข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 11/9/2012Download
แบบฟอร์มใบลาป่าย-ลาพักร้อน(สวพ.)11/9/2012Download
ข้อกำหนดมือกลแขนกลเพื่อคนพิการล่าสุด9/11/2012Download
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี8/22/2012Download

ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255
E-Mail : mkcsom@yahoo.com
dr.mongkolchai@hotmail.com
ดาวน์โหลด ภาพต้นฉบับ ผอ.มงคลชัย 

-----------------------------------------------------------
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนัก

บทสรุปผู้บริหาร

หนังสือ สุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปี 2557
คู่มือการวิจัยสำหรับการอาชีวศึกษา
คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
People Online People Online:
Visitors Visitors: 7
Members Members: 0
Total Total: 7