ภาพ - ข่าวประจำวัน News of the day.

ภาพข่าว
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ โดย ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้แทน...
วันที่: 03/04/2014
ภาพข่าว: พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาช...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ. เป็นประธานในพ...

วันที่: 14/03/2014

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมแข่งหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

เตรียมพร้อมแข่งหุ่นยนต์อาชีวศึกษา "ลูกกตัญญู" (A SALUTE TO P...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุม...

วันที่: 13/03/2014

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU Robot) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU Robot) ชิงถ้วยพระราช...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผอ.สวพ.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการแข่งขันหุ่นยนต์...

วันที่: 12/03/2014

ภาพข่าว: ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะ...

วันนี้ ดร.มงคลชัย สมอุดร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยตามย...

วันที่: 11/03/2014

ข่าวทั้งหมด
ข่าวด่วน - Boga (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

เอกสารดาวน์โหลด
 TitleModified Date 
คู่มือประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 25564/17/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลอุตสาหกรรม4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลเพื่อคนพิการ4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกู้ภัย4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ABU 574/3/2014Download
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 25563/14/2014Download
คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา esso พ.ศ. 25573/14/2014Download
กติกาหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Robocon Contest 201412/24/2013Download
แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557 RIN12/16/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 2 โครงการ Rin9/12/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 29/6/2013Download
แจ้งรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขัน Android 9/5/2013Download
ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 25568/22/2013Download
ประกาศผลการคัดเลือกแบบร่างชิ้นงานโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน8/14/2013Download
ร่างกำหนดการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Android Application ฯ ประจำปีการศึกษา 25567/15/2013Download
ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของครู บุคลากร และสถานศึกษา7/15/2013Download
แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์5/9/2013Download
ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือน1/30/2013Download
แบบฟอร์มข้อตกลงรับทุนการวิจัย,แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการดำเนินโครงการวิจัย ปี 255612/14/2012Download
ข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 11/9/2012Download
แบบฟอร์มใบลาป่าย-ลาพักร้อน(สวพ.)11/9/2012Download
ข้อกำหนดมือกลแขนกลเพื่อคนพิการล่าสุด9/11/2012Download
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี8/22/2012Download

ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255
E-Mail : mkcsom@yahoo.com
dr.mongkolchai@hotmail.com
ดาวน์โหลด ภาพต้นฉบับ ผอ.มงคลชัย 

-----------------------------------------------------------
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนัก

R Cheewa Innovative challenge 2014

 
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
People Online People Online:
Visitors Visitors: 5
Members Members: 0
Total Total: 5