คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ At Home Application
ไฟล์รูปเล่มหนังสือสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ สามารถดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่ วันที่ 03 ก.ย. 57 เป็นต้นไป
                                                                         แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2557 (งวดที่ 1) 

ภาพ - ข่าวประจำวัน News of the day.

ภาพข่าว
ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธาน การประชุมชี้แจงข้อกำหนดกติกาและเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ป...
วันที่: 29/08/2014
ภาพข่าว: การฝึกอบรมโครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

การฝึกอบรมโครงการยกระดับสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมประเมิน...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเป...

วันที่: 25/08/2014

ภาพข่าว: พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร (RBL : Research-Based Learning)

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร (RBL : Research-Based Learning)

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิ...

วันที่: 22/08/2014

ภาพข่าว: สวพ..จัดอบรม “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร” รุ่นที่ 1

สวพ..จัดอบรม “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร” รุ่นที่ 1

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครง...

วันที่: 19/08/2014

ภาพข่าว: การวิเคราะห์สภาพการณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรอย่...

การวิเคราะห์สภาพการณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดก...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุ...

วันที่: 18/08/2014

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวิจัย การแข่งขันหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ
ภาพข่าว
การวิจัยเรื่อง "สภาพการณ์และแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ฉบับ ได้แก่ 1. แบบสอบถามสภาพการณ์และแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแ...
วันที่: 28/08/2014
ภาพข่าว: เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ RBL

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ RBL

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึ...

วันที่: 21/08/2014

ภาพข่าว: ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกาศข้อกำหนด การประกวดและการแข่งขันการสร้างโปร...

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกาศข้อกำหนด การประกวดและก...

สมัครด่วน... AT Home Application 2014 ประกาศ ข้อกำหนด Vec Creative Application ...

วันที่: 08/08/2014

ภาพข่าว: การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณ ประจำป...

การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

วันที่: 23/08/2014

ข่าวทั้งหมด
ข่าวด่วน - Boga (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

เอกสารดาวน์โหลด
 TitleModified Date 
ประกาศ รายชื่อทีมแข่งขัน At Home Application 2014 (รอบคัดเลือก)9/1/2014Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ " At Home Application 2014 "8/28/2014Download
ในสมัครแข่งขัน At Home Application 20148/25/2014Download
ประกาศข้อกำหนด vec creative application contest 20148/8/2014Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพข้อเสนองานวิจัยอาชีวศึกษา ปี 25577/16/2014Download
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา6/27/2014Download
โลโก้ 120 ปี ESSO6/16/2014Download
แจ้งจัดสรรงบประมาณสิ่งประดิษฐ์ งวดที่16/2/2014Download
คู่มือประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 25564/17/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลอุตสาหกรรม4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลเพื่อคนพิการ4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกู้ภัย4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ABU 574/3/2014Download
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 25563/14/2014Download
คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา esso พ.ศ. 25573/14/2014Download
กติกาหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Robocon Contest 201412/24/2013Download
แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557 RIN12/16/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 2 โครงการ Rin9/12/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 29/6/2013Download
แจ้งรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขัน Android 9/5/2013Download
ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 25568/22/2013Download
ประกาศผลการคัดเลือกแบบร่างชิ้นงานโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน8/14/2013Download
ร่างกำหนดการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Android Application ฯ ประจำปีการศึกษา 25567/15/2013Download
ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของครู บุคลากร และสถานศึกษา7/15/2013Download
แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์5/9/2013Download
ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือน1/30/2013Download
แบบฟอร์มข้อตกลงรับทุนการวิจัย,แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการดำเนินโครงการวิจัย ปี 255612/14/2012Download
ข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 11/9/2012Download
แบบฟอร์มใบลาป่าย-ลาพักร้อน(สวพ.)11/9/2012Download
ข้อกำหนดมือกลแขนกลเพื่อคนพิการล่าสุด9/11/2012Download
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี8/22/2012Download

ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255
E-Mail : mkcsom@yahoo.com
dr.mongkolchai@hotmail.com
ดาวน์โหลด ภาพต้นฉบับ ผอ.มงคลชัย 

-----------------------------------------------------------
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนัก

หนังสือ สุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปี 2557

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่  03/09/2557 เป็นต้นไป

คู่มือการวิจัยสำหรับการอาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่  03/09/2557 เป็นต้นไป

 
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
People Online People Online:
Visitors Visitors: 20
Members Members: 0
Total Total: 20