ด่วนที่สุด.....(ร่าง) จัดสรรงบประมาณ 2557 (งวดที่ 2) คลิก
ไฟล์รูปเล่มหนังสือสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ สามารถดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่ วันที่ 03 ก.ย. 57 เป็นต้นไป
                                                                         แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2557 (งวดที่ 1) 

ภาพ - ข่าวประจำวัน News of the day.

ภาพข่าว
ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในงาน "มุทิตาจิต...แด่ผู้มีพระคุณ ผู้สร้างคุณประโยชน์ ก่อเกิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ...
วันที่: 20/09/2014
ภาพข่าว: การพัฒนาเสริมสร้างมาตรฐานและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม กรรมการตัดสินให้คะแนน ผลงาน...

การพัฒนาเสริมสร้างมาตรฐานและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม กรรมการ...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิด และ...

วันที่: 19/09/2014

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษา ภายใต้การวิ...

ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้อา...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุ...

วันที่: 18/09/2014

ภาพข่าว: พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่”

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการ “สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่น...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิ...

วันที่: 18/09/2014

ภาพข่าว: ประชุมพัฒนาองค์ความรู้นักประดิษฐ์ด้านหลักเกณฑ์และกติกาการประดวดสิ่งประดิษฐ์ของคน...

ประชุมพัฒนาองค์ความรู้นักประดิษฐ์ด้านหลักเกณฑ์และกติกาการประ...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประ...

วันที่: 16/09/2014

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวิจัย การแข่งขันหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ
ภาพข่าว: ประกาศผลการประกวดและการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม At Home Application 2014

ประกาศผลการประกวดและการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม At Home Applic...

Download ประกาศผลการประกวดและการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม At Home Application 2014...

วันที่: 17/09/2014

ภาพข่าว: การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณ ประจำป...

การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

วันที่: 23/08/2014

ภาพข่าว: การวิจัยเรื่อง

การวิจัยเรื่อง "สภาพการณ์และแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ...

การวิจัยเรื่อง "สภาพการณ์และแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" โดยแบบสอบถามป...

วันที่: 28/08/2014

ข่าวทั้งหมด
ข่าวด่วน - Boga (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

เอกสารดาวน์โหลด
 TitleModified Date 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่9/4/2014Download
ร่าง...จัดสรรงบประมาณ 2557 (งวดทีี 2)9/3/2014Download
ประกาศ รายชื่อทีมแข่งขัน At Home Application 2014 (รอบคัดเลือก)9/1/2014Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ " At Home Application 2014 "8/28/2014Download
ในสมัครแข่งขัน At Home Application 20148/25/2014Download
ประกาศข้อกำหนด vec creative application contest 20148/8/2014Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพข้อเสนองานวิจัยอาชีวศึกษา ปี 25577/16/2014Download
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา6/27/2014Download
โลโก้ 120 ปี ESSO6/16/2014Download
แจ้งจัดสรรงบประมาณสิ่งประดิษฐ์ งวดที่16/2/2014Download
คู่มือประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 25564/17/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลอุตสาหกรรม4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลเพื่อคนพิการ4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกู้ภัย4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ABU 574/3/2014Download
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 25563/14/2014Download
คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา esso พ.ศ. 25573/14/2014Download
กติกาหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Robocon Contest 201412/24/2013Download
แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557 RIN12/16/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 2 โครงการ Rin9/12/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 29/6/2013Download
แจ้งรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขัน Android 9/5/2013Download
ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 25568/22/2013Download
ประกาศผลการคัดเลือกแบบร่างชิ้นงานโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน8/14/2013Download
ร่างกำหนดการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Android Application ฯ ประจำปีการศึกษา 25567/15/2013Download
ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของครู บุคลากร และสถานศึกษา7/15/2013Download
แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์5/9/2013Download
ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือน1/30/2013Download
แบบฟอร์มข้อตกลงรับทุนการวิจัย,แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการดำเนินโครงการวิจัย ปี 255612/14/2012Download
ข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 11/9/2012Download
แบบฟอร์มใบลาป่าย-ลาพักร้อน(สวพ.)11/9/2012Download
ข้อกำหนดมือกลแขนกลเพื่อคนพิการล่าสุด9/11/2012Download
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี8/22/2012Download

ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255
E-Mail : mkcsom@yahoo.com
dr.mongkolchai@hotmail.com
ดาวน์โหลด ภาพต้นฉบับ ผอ.มงคลชัย 

-----------------------------------------------------------
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนัก

หนังสือ สุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปี 2557
คู่มือการวิจัยสำหรับการอาชีวศึกษา


 
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
People Online People Online:
Visitors Visitors: 17
Members Members: 0
Total Total: 17