ไฟล์รูปเล่มหนังสือสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ สามารถดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่ วันที่ 03 ก.ย. 57 เป็นต้นไป

ภาพ - ข่าวประจำวัน News of the day.

ภาพข่าว
ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมกับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย อ...
วันที่: 24/10/2014
ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)จับมือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยวิจัยแห่งชาติ...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)จับมือ สำนักงานคณะกรรมก...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุ...

วันที่: 22/10/2014

ภาพข่าว: รางวัล “บุคคลคุณธรรมแห่งปี 2557”

รางวัล “บุคคลคุณธรรมแห่งปี 2557”

สวพ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีว...

วันที่: 18/10/2014

ภาพข่าว: ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเ...

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรร...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุ...

วันที่: 17/10/2014

ภาพข่าว: การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่...

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการบริ...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการสนท...

วันที่: 16/10/2014

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวิจัย การแข่งขันหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ
ภาพข่าว
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่: 20/10/2014
ภาพข่าว: แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น"การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา"

หน่วยศึกษานิเทศก์ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็น online เรื่อง "การพัฒนา...

วันที่: 09/10/2014

ภาพข่าว: ผลการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556

ผลการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ...

ผลการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556

วันที่: 26/09/2014

ข่าวทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 TitleCreated Date 
โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมฯ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา10/21/2014Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่9/4/2014Download
ประกาศ รายชื่อทีมแข่งขัน At Home Application 2014 (รอบคัดเลือก)8/29/2014Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ " At Home Application 2014 "8/27/2014Download
ในสมัครแข่งขัน At Home Application 20148/25/2014Download
ประกาศข้อกำหนด vec creative application contest 20148/8/2014Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพข้อเสนองานวิจัยอาชีวศึกษา ปี 25577/16/2014Download
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา6/27/2014Download
โลโก้ 120 ปี ESSO6/16/2014Download
คู่มือประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 25564/17/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลอุตสาหกรรม4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลเพื่อคนพิการ4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกู้ภัย4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ABU 574/3/2014Download
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 25563/14/2014Download
คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา esso พ.ศ. 25573/11/2014Download
กติกาหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Robocon Contest 201412/24/2013Download
แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557 RIN12/16/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 2 โครงการ Rin9/12/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 29/6/2013Download
แจ้งรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขัน Android 9/5/2013Download
ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 25568/22/2013Download
ประกาศผลการคัดเลือกแบบร่างชิ้นงานโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน8/14/2013Download
ร่างกำหนดการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Android Application ฯ ประจำปีการศึกษา 25567/15/2013Download
ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของครู บุคลากร และสถานศึกษา7/15/2013Download
แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์5/9/2013Download
ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือน1/30/2013Download
แบบฟอร์มข้อตกลงรับทุนการวิจัย,แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการดำเนินโครงการวิจัย ปี 255612/14/2012Download
ข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 11/9/2012Download
แบบฟอร์มใบลาป่าย-ลาพักร้อน(สวพ.)11/9/2012Download
ข้อกำหนดมือกลแขนกลเพื่อคนพิการล่าสุด9/11/2012Download
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี8/22/2012Download

ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255
E-Mail : mkcsom@yahoo.com
dr.mongkolchai@hotmail.com
ดาวน์โหลด ภาพต้นฉบับ ผอ.มงคลชัย 

-----------------------------------------------------------
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนัก

คู่มือ ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปี 2557
หนังสือ สุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปี 2557
คู่มือการวิจัยสำหรับการอาชีวศึกษา


ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11
Members Members: 0
Total Total: 11