แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2557 (งวดที่ 1) 

ภาพ - ข่าวประจำวัน News of the day.

ภาพข่าว
ดร.มงคลชัย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานการอบรม “ การพัฒนาโปรแกรม At Home Application” ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการควบคุมและสร้างควา...
วันที่: 28/07/2014
ภาพข่าว: การบรรยายพิเศษในการสัมมนาครูวิทยาศาสตร์และการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

การบรรยายพิเศษในการสัมมนาครูวิทยาศาสตร์และการแข่งขันตอบปัญหา...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษในการสั...

วันที่: 23/07/2014

ภาพข่าว: การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอการวิจัยอาชีวศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอการวิจัยอาชีวศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณ ...

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดการประชุม...

วันที่: 22/07/2014

ภาพข่าว: สุดยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 2014

สุดยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 2014

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำสุดยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึ...

วันที่: 20/07/2014

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปั...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด...

วันที่: 18/07/2014

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวิจัย การแข่งขันหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ
ภาพข่าว
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกสถานศึกษานำร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) จึงขอให้สถานศึกษาโปรดแจ้งนักวิจัยและบุคลากรอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Online ได...
วันที่: 24/07/2014
ภาพข่าว:

"โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่" ระดับภาคตะวันออกและกรุ...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม...

วันที่: 28/07/2014

ภาพข่าว: โครงการอบรมเทคนิคการสืบคนขอมูลสิทธิบัตรเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษ...

โครงการอบรมเทคนิคการสืบคนขอมูลสิทธิบัตรเพื่อพัฒนานวัตกรรมส...

คุณสมบัติผูสมัคร / เงื่อนไข 1. เปนครูและบุคลากรทางการศึกษาเจาของผลงานหรือผู...

วันที่: 25/07/2014

ภาพข่าว: พิธีเปิด

พิธีเปิด "โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่" ระดับภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคม...

วันที่: 24/07/2014

ข่าวทั้งหมด
ข่าวด่วน - Boga (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

เอกสารดาวน์โหลด
 TitleModified Date 
ร่างข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ 2557 ปรับครั้งที่ 17/23/2014Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพข้อเสนองานวิจัยอาชีวศึกษา ปี 25577/16/2014Download
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา6/27/2014Download
โลโก้ 120 ปี ESSO6/16/2014Download
แจ้งจัดสรรงบประมาณสิ่งประดิษฐ์ งวดที่16/2/2014Download
คู่มือประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 25564/17/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลอุตสาหกรรม4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลเพื่อคนพิการ4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกู้ภัย4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ABU 574/3/2014Download
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 25563/14/2014Download
คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา esso พ.ศ. 25573/14/2014Download
กติกาหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Robocon Contest 201412/24/2013Download
แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557 RIN12/16/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 2 โครงการ Rin9/12/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 29/6/2013Download
แจ้งรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขัน Android 9/5/2013Download
ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 25568/22/2013Download
ประกาศผลการคัดเลือกแบบร่างชิ้นงานโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน8/14/2013Download
ร่างกำหนดการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Android Application ฯ ประจำปีการศึกษา 25567/15/2013Download
ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของครู บุคลากร และสถานศึกษา7/15/2013Download
แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์5/9/2013Download
ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือน1/30/2013Download
แบบฟอร์มข้อตกลงรับทุนการวิจัย,แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการดำเนินโครงการวิจัย ปี 255612/14/2012Download
ข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 11/9/2012Download
แบบฟอร์มใบลาป่าย-ลาพักร้อน(สวพ.)11/9/2012Download
ข้อกำหนดมือกลแขนกลเพื่อคนพิการล่าสุด9/11/2012Download
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี8/22/2012Download

ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255
E-Mail : mkcsom@yahoo.com
dr.mongkolchai@hotmail.com
ดาวน์โหลด ภาพต้นฉบับ ผอ.มงคลชัย 

-----------------------------------------------------------
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนัก

R Cheewa Innovative challenge 2014

 
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
People Online People Online:
Visitors Visitors: 22
Members Members: 0
Total Total: 22