รายละเอียดข่าว(สวพ.)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2560
Created by noppadon on 4/24/2017 2:50:12 PM


งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560   ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ ดังนี้
วันพุธที่ 3 พ.ค. 2560 /รายงานตัวส่งเอกสารนำเสนอผลงาน พร้อมติดตั้งผลงาน ประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์
วันที่ 4 - 7 พ.ค. 2560 /ดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
วันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 2560 /พิธีเปิด เวลา 14.00 น. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2560 /ร่วมรับเสด็จ ในพิธีประทานรางวัลฯ เวลา 14.00 น. 

ที่พักบริเวณเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร <<<คลิ้กเพื่อโหลด
- การจัดตกแต่งบูธ ผูกผ้าระบายสีขาวสุภาพ / การจัดดอกไม้ตกแต่งบูธ ขอให้ใช้ดอกไม้สีขาว  สีเขียวใบไม้ และห้ามใช้ดอกไม้ที่มีเกสร (ห้ามประดับด้วยดอกลิลลี่ เด็ดขาด)

ประกาศผลการแข่งขัน ผลคะแนน ระดับเหรียญ สิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับชาติ 2560 โหลดด้านล่าง>> ข้อมูลการดำเนินงานฯ <<

print
Attached Files
คำสั่งที่562-60แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับชาติ
คำสั่งที่563-60แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ระดับชาติ
ศธ0607-0031ลว17มค60_การนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมงาน-ระดับชาติ
ศธ0607-0067ลว26มค60_แจ้งปลี่ยนแปลงกำหนดการ-ครั้งที่1
ศธ0607-2494ลว30มีค60_แจ้งเปลี่ยนแปลกำหนดการ-ครั้งที่2
ศธ0607-0217ลว26เมย60_แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ-ครั้งที่3 (final) พร้อมแนวทางการดำเนินงาน เพิ่มเติม
ตารางกำหนดการเดอะมอลล์60 ปรับ 3-7พฤษภาคม60
ประกาศผลหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ2560
สรุปผลคะแนน-ระดับเหรียญ_สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ2560
ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ2560
rating