รายละเอียดข่าว(สวพ.)

สัมภาษณ์งาน "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ผ่าน R-radio Network
Created by kittithat on 5/3/2017 5:15:45 PM


     ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้สัมภาษณ์การจัดงาน "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2560 ในบ่ายวันนี้ 3 พ.ค. 60 พร้อมกันนี้ได้บอกเล่าเรื่องดีๆของเยาวชนอาชีวศึกษา ผ่าน R-radio Network เครื่อข่ายวิทยุอาชีวะ 140 สถานีทั่วประเทศ โดยมีผู้ดำเนินรายการคือคุณนุกูล  อนุกูล  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานครprint
rating