รายละเอียดข่าว(สวพ.)

โครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน “Education to Employment : Vocational Boot Camp” ครั้งที่ 1
Created by kittithat on 3/1/2017 4:08:03 PM


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน “Education to Employment : Vocational Boot Camp” ครั้งที่ 1 ในวันนี้ 1 มี.ค. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กทม. โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำเยี่ยมชมการฝึกอบรมภายในงาน รวมทั้งคณะผู้บริหาร สอศ., ดร.มงคลชัย สมอุดร ผอ.สวพ. ร่วมกิจกรรมและชมผลงานในครั้งนี้ด้วย

print
rating