รายละเอียดข่าว(สวพ.)

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Created by kittithat on 3/24/2017 9:43:30 AM


          23  มี.ค. 60  ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)(สทป.)การลงนามในครั้งนี้ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรม

          พร้อมทั้งเป็นผู้แทน สอศ.นำทีม"หุ่นยนต์กู้ภัย" เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการทหารในอนาคตและการปฏิบัติการด้านเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด" ภายใต้ความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

print
rating