รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านรอบแรกการประกวดการจัดสถานที่ เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
Created by kittithat on 4/3/2017 4:00:27 PM


ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านรอบแรกการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
Download ได้ที่นี้ครับprint
rating