รายละเอียดข่าว(สวพ.)

งานแถลงข่าว "การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดเวทีระดับนานาชาติ"
Created by kittithat on 4/11/2017 9:42:36 AM


     ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทน สอศ. เข้าร่วมงานแถลงข่าว "การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน 45th International Exhibition of Inventions Geneva" ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน  2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผอ.สวพ. ได้แสดงความยินดีกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมชาย น้อยทับทิม ครูที่ปรึกษา และ นายธนัญชัย เบ้ามั่น นักศึกษาปวช.2แผนกศิลปหัตถกรรม ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ "ศิลปะผสมกรอบรูปสลักดุนทองแดงประยุกต์" ที่คว้ารางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัล special award จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  โดยในครั้งนี้มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดแถลงข่าว  แสดงความยินดีและขอบคุณแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรในงานนี้ด้วยprint
rating