รายละเอียดข่าว(สวพ.)

สวพ. จัดกิจกรรมสุขสันต์สงกรานต์ ปี 2560
Created by kittithat on 4/11/2017 4:12:40 PM


     ข้าราชการ และบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ร่วมกันจัดกิจกรรมสุขสันต์สงกรานต์ ปี 2560 ในวันนี้ (11 เมษายน 60) ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีและปฏิบัติกันมา  สงกรานต์ปีนี้ ดร.มงคลชัย  สมอุดร ผอ.สวพ. ได้อวยพรให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนใน สวพ. ขอให้มีความสุข มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน และได้ให้ข้อคิดกับการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน   สำหรับข้าราชการและบุคลากรทุกคน  ได้ร่วมกันทำพิธี รดน้ำ ดำหัว  เป็นการเคารพต่อท่านพร้อมทั้งขอพรจาก ผอ.สวพ. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย
print
rating