สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Meet the Trainers : Invention & Innovation สายอาชีวศึกษา”
Created by phattita on 18/9/2562 10:20:40


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร สายอาชีวศึกษา ภาครัฐบาลและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Meet the Trainers : Invention & Innovation สายอาชีวศึกษา” วัตถุประสงค์... เพื่อพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ซึ่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

- - 
ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2562​
ลงทะเบียนได้ที่ ► https://forms.gle/kDSn2ZiLs36TnTXZ6
- -
Download จดหมายเชิญ โครงการ และกำหนดการ
ได้ที่ www.nrct.go.th

print
rating