ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"
Created by phattita on 7/10/2562 9:50:34


ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อควบคุมโดรนเบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls) เทคนิคการบินโดรนแปรอักษรต้องทำอย่างไร จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บางเขน กรุงเทพมหานคร
- - -

ดาวน์โหลด  จดหมายเชิญ แบบฟอร์มเข้าร่วม | โครงการ

- - -
#สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2562

ส่งใบสมัครมาที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 
Email: pisitmit@hotmail.com  

- - -

ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนดังนี้ 
1. Drone จำนวน 1 ลำ / ทีม
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด / ทีม
3. อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (ตลอดการอบรม 2 วัน)
4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม
 
เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการอบรม
1. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นครูและนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา
    โดยสมัครอบรมเป็นทีมๆละ 3 คน (ครู 1 คนและนักเรียน 2 คน)1โรงเรียน สมัครได้ 1 ทีม
2. รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 70  ทีม (สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)
3. ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร ในกรณีที่จำนวนทีมครบตามจำนวนที่
    กำหนด)
print
rating