รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประกาศสนับสนุนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 สำหรับสถานศึกษาสายอาชีพ
Created by phattita on 15/11/2562 15:00:39


ประกาศสนับสนุนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 สำหรับสถานศึกษาสายอาชีพ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เชิญชวนสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกสังกัด ร่วมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชีพให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,500 ทุน* พร้อมกิจกรรมเสริมคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

*จำนวนทุนที่จะสนับสนุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ กสศ. จะได้รับ


วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการ

1) สถานศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนเสนอโครงการ

 ประกาศสนับสนุนทุน คลิก ดาวน์โหลด
 แผ่นพับแนะนำโครงการฯ คลิก ดาวน์โหลด
 แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) คลิก ดาวน์โหลด
 แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา) คลิก ดาวน์โหลด

2) สถานศึกษา ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัคร Online
ทางเว็บไซต์ กสศ. www.EEF.or.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2562


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ 
สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล innovative@EEF.or.th

print
rating