รายละเอียดข่าว (สวพ.)

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Created by phattita on 20/11/2562 14:13:50

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 


เอกสารการประกวดดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

โครงการหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
01 หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา (Basic Robot)
02 หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU (Asia-Pacific Robot) 
03 หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา (Rescue Robot)
04 หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา (The Robotics Arm Competition for Vocational Education in Industry)
05 การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอาชีวศึกษา (The Robotics and Automation Competition for Vocational Education) 
06 หุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา (The Robot Design Competition for Industrial Machinery Parts in Vocational Education)
07 หุ่นยนต์ประกอบอาหารอาชีวศึกษา (The Robot Chef Competition Vocational Education)
08 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระดับ ปวช.ปวส. (Automated Guided Vehicle Robot : AGV)
09 การแข่งขันการเขียนโปรมแกรม Coding ควบคุม Cobot (The Coding for Cobot Control Completion)

 


คลิก! ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ 9 ประเภท ประจำปีการศึกษา 2562 


 

print
Attached Files
รายชื่อทีม Coding ควบคุม Cobot ระดับชาติ
รายชื่อทีมหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ
คำสั่งที่ 2103/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2107/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2109/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2110/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบดำเนินงานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2111/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหารอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2112/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรม Coding ควบคุม Cobot ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2119/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Asia-Pacific Robot contest ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการแข้งขันหุ่นยนต์ ABU 2563
คำสั่งที่ 2135/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบดำเนินงานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2108/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่ง สอศ ที่ 1253/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย
rating