รายละเอียดข่าว(สวพ.)

นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ดูกระบวนการทำงานเครื่องเปลี่ยนสภาพมูลโคจากเปียกเป็นแห้ง
Created by phattita on 18/12/2562 10:05:48


นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา นายสมภพ สมประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และบุคลากร สวพ. พร้อมทั้ง นายสุรีย์ ศรีชะตา (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) และนายสมิง อบมา (ครู วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี) ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมนำมูลโคจากฟาร์มสหกรณ์โคนมขอนแก่น ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ถัง เข้าร่วมการทดสอบเครื่องเปลี่ยนสภาพมูลโคจากเปียกเป็นแห้ง ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกไถ่เครื่องกลไก เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่การใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

print
rating