รายละเอียดข่าว(สวพ.)

"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บผักตบชวา" เพื่อรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำก่อนถึงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
Created by phattita on 23/12/2562 14:59:06


นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายชัยมงคล เสนาสุ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ลงตรวจเยี่ยมการทำงานเรือเก็บผักตบชวา "กิจกรรมอาสาพัฒนาเก็บผักตบชวา" วันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยการให้ความร่วมมือหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดกร่าง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำก่อนถึงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 12 ธันวาคม 2562 

print
rating