รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากรภายนอกมาปฏิบัติงาน
Created by noppadon on 15/6/2563 13:20:02


ประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากรภายนอกมาปฏิบัติงาน
ตำแหน่งพนักงานด้านวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

print
rating