รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
Created by phattita on 8/7/2563 14:43:09


ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อและรายละเอียด

print
rating