รายละเอียดข่าว(สวพ.)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
Created by phattita on 2/9/2563 11:53:46


การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

► ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติการส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดฯ

► ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)

print
rating