ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานฯ
Created by on 8/9/2563 10:51:29

  


        นายชัยมงคล  เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร ขนาด 448 กิโลวัตต์สูงสุด ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา บุคลากร เจ้าหน้าที่ วท.พรนครศรีอยุธยา และนายจรัญ บุญยะคงรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พร้อมคณะดำเนินงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมการประชุมฯ  ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

        โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร ขนาด 448 กิโลวัตต์สูงสุด เป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี นายจรัญ บุญยะคงรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้จัดการโครงการฯ ได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานโครงการฯ ความก้าวหน้าของโครงการฯ และขั้นตอนการขอเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดพื้นที่ติตตั้ง และกำลังการผลิตในแต่ละอาคาร ดังนี้
         - อาคาร Dome            จำนวนแผนเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 270 แผง   กำลังการผลิตติดตั้ง 90.45 kW
         - อาคารสารสนเทศ         จำนวนแผนเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 144 แผง   กำลังการผลิตติดตั้ง 48.24 kW
         - อาคารช่างเชื่อม           จำนวนแผนเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 144 แผง   กำลังการผลิตติดตั้ง 48.24 kW
         - อาคารช่างยนต์/ก่อสร้าง จำนวนแผนเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 276 แผง   กำลังการผลิตติดตั้ง 92.46 kW
         - อาคารช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนแผนเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 144 แผง    กำลังการผลิตติดตั้ง 48.24 kW
         - อาคารช่างกลโรงงาน     จำนวนแผนเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 360 แผง   กำลังการผลิตติดตั้ง 120.60 kW 

 

print
rating