ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
Created by phattita on 9/10/2563 9:44:09


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ T-VET Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทความพิเศษ : การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0
                 
โดย วณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บทความวิจัย : 
► การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เข้าขอบยางมุ้งลวด
► การสร้างฟังก์ชั่นการใช้งานของโปรแกรม Autodesk Inventor เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์โลหะโดยอัตโนมัติ
► การออกแบบความพึงพอใจของอุปกรณ์ช่วยถอดหัวเข็มฉีดยา
► เครื่องกรองน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
► การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
► การพัฒนาระบบหมวกกันน็อคความดี
► การสร้างและทดสอบเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้ำวนและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี
► การออกแบบและสร้างเครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตมุมล้อรถยนต์
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานทางเครื่องกล

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating