ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2559) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by on 2/11/2563 15:17:39


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2559) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : ยุทธศาสตร์การดำเนินงานศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
                  โดย กองบรรณาธิการ
บทความวิจัย : 
► เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้
► การพัฒนาเครื่องกรอเส้นด้ายงานถัก รุ่น 7DLC
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ
► การพัฒนาเตาผลิตไอน้ำสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องย่างอาหารแบบจับหลักกึ่งอัตโนมัติ
► เครื่องล้างเมือกชาไข่มุกกึ่งอัตโนมัติ
► การพัฒนาพาสต้าเจกึ่งสำเร็จรูปชนิดอบแห้งอ
► การสร้าง Walker สำหรับช่วยลุกยืนของผู้สูงอายุ
► การศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ำปรุงรสข้าวยำจากซอสถั่วเหลือง
► การพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ร่วมกับสื่อเสริมออนไลน์ผ่านระบบ QR Code
► รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับนักศึกษาครูช่าง

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating