คู่มือการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสถานศึกษา
Created by phattita on 5/11/2563 14:07:25


คู่มือบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสถานศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

คู่มือการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสถานศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อบรรลุเป้ายหมายในการพัฒนาคุณภาพและการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาของเราต่อไป
- - 
ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2559)

- - ดาวน์โหลด PDF - -
 
print
rating