ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ IVEC JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by on 30/3/2564 9:24:57


ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ IVEC Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

บทความวิจัย : 
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาสถิติเพื่องานอาชีพ รหัส 17-400-1402 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► การประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
► การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมแพนเค้กที่มีส่วนผสมของกล้วยหอมทองสุก
​► โต๊ะเลี่ยมกรอบพระไร้ฝุ่นทำงานโดยอัตโนมัติ
► การสร้างและหาประสิทธฺภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002
​► การพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับครู้ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องฝานเมล็ดข้าวโพดผักสด
​► การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนเปลี่ยนผ้าอ้อมไฮเทค
► การพัฒนาชุดจำลองสถานการณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Click i
​► การพัฒนาแผ่นแป้องตอร์ติญาจากแป้งข้าวกล้องงอก

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating