สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ที่ตั้งสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
    ถนนรามอินทรา กม.๕-๖
    แขวงท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
    โทรศัพท์. ๐-๒๕๑๐-๙๕๕๒, ๐-๒๕๑๐-๙๕๕๓,๐-๒๕๑๐-๙๕๕๔,๐-๒๕๑๐-๑๑๙๐
    โทรสาร. ๐-๒๕๑๐-๙๕๕๓-๔ ต่อ ๑๗๐
    สายตรงผู้อำนวยการ ๐-๒๕๑๙-๐๒๕๕
    E-mail :samnakwijai@hotmail.com
    Contact Webmaster : rakreng@hotmail.com


ดู สถานที่ที่ฉันบันทึกไว้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255
E-Mail : mkcsom@yahoo.com
dr.mongkolchai@hotmail.com
ดาวน์โหลด ภาพต้นฉบับ ผอ.มงคลชัย 

-----------------------------------------------------------
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนัก

การจัดการองค์ความรู้