ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สวพ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleDescription 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณด้านหลังอาคารปฎิบัติการโรงงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563]Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562]Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562]Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]Download
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ 4 กันยายน 2562]Download
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ]Download
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562]Download

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สวพ.