ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

footer

 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 0-2510-9552, 0-251-9553, 0-2510-9554, 0-2510-1190  โทรสาร: 0-2510-9553-4 ต่อ 170
 Website: 
http://ver.vec.go.th E-mail:samnakwijai@hotmail.com Webmaster: ict.ver@gmail.com