ติดต่อเรา

ที่ตั้ง สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)

ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 0-2510-9552, 0-251-9553, 0-2510-9554, 0-2510-1190
โทรสาร: 0-2510-9553-4 ต่อ 170
Website: http://ver.vec.go.th  
E-mail: samnakwijai@hotmail.com
Webmaster: ict.ver@gmail.com

 

ดูสถานที่ที่ฉันบันทึกไว้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า