บริการข้อมูล

เอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด

 TitleCreated Date 
เอกสารขยายผล โครงการทีมเทคนิคเพื่อการนุรักษ์พลังงาน17/5/2561Download
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 (ระดับอาชีวศึกษา)23/3/2561Download
รายชื่อโครงงานที่ได้รับทุน จาก กระทรวงพลังงาน ประจำปีการศึกษา 256023/11/2560Download
รายละเอียดและกำหนดการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน2/9/2560Download
เอกสารข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 25602/9/2560Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอาชีวศึกษา"22/8/2560Download
โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัฉริยะ (Smart-Precision Farming)14/7/2560Download
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม"พัฒนาคุณภาพข้อเสนอการวิจัยอาชีวศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2562" รอบที่15/7/2560Download
คำสั่งที่833/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อกำหนดฯ ปีการศึกษา256014/6/2560Download
คำสั่ง1087-2559ลว7กค59_แต่งตั้งคณะทำงานสู่เชิงพาณิชย์29/7/2559Download
คำสั่งที่1146-2559_หุ่นยนต์ไทยไชโย_ลว21กค5929/7/2559Download
งาน จันทบุรี มหานครผลไม้ 201613/5/2559Download
แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย24/12/2558Download
โลโก้หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่13/11/2558Download
ร่าง กติกาแขนกลอุตสาหกรรม584/11/2558Download
แบบฟอร์มคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมโครงการ Rin_255819/5/2558Download
"ใบสมัครABU" ข้อกำหนดและกติกา ABU และหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา2557 งบ5822/1/2558Download
โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมฯ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา21/10/2557Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่4/9/2557Download
ประกาศ รายชื่อทีมแข่งขัน At Home Application 2014 (รอบคัดเลือก)29/8/2557Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ " At Home Application 2014 "27/8/2557Download
ในสมัครแข่งขัน At Home Application 201425/8/2557Download
ประกาศข้อกำหนด vec creative application contest 20148/8/2557Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพข้อเสนองานวิจัยอาชีวศึกษา ปี 255716/7/2557Download
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา27/6/2557Download
โลโก้ 120 ปี ESSO16/6/2557Download
คู่มือประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 255617/4/2557Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลอุตสาหกรรม3/4/2557Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลเพื่อคนพิการ3/4/2557Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกู้ภัย3/4/2557Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ABU 573/4/2557Download
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 255614/3/2557Download
คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา esso พ.ศ. 255711/3/2557Download
กติกาหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Robocon Contest 201424/12/2556Download
แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557 RIN16/12/2556Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 2 โครงการ Rin12/9/2556Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 26/9/2556Download
แจ้งรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขัน Android 5/9/2556Download
ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 255622/8/2556Download
ประกาศผลการคัดเลือกแบบร่างชิ้นงานโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน14/8/2556Download
ร่างกำหนดการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Android Application ฯ ประจำปีการศึกษา 255615/7/2556Download
ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของครู บุคลากร และสถานศึกษา15/7/2556Download
แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์9/5/2556Download
ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือน30/1/2556Download
แบบฟอร์มข้อตกลงรับทุนการวิจัย,แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการดำเนินโครงการวิจัย ปี 255614/12/2555Download
ข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 9/11/2555Download
แบบฟอร์มใบลาป่าย-ลาพักร้อน(สวพ.)9/11/2555Download
ข้อกำหนดมือกลแขนกลเพื่อคนพิการล่าสุด11/9/2555Download
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี22/8/2555Download
ตัวอย่างการเขียนข้อตกลงรับทุนการวิจัย สามารถส่งข้อตกลงรับทุนมาให้ตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่ rid_vec@hotmail.com25/6/2555Download
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษาของครู บุคลากรและสถานศึกษา พ.ศ.2555 11/6/2555Download