ข้อเสนอโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 (ระดับอาชีวศึกษา)
Created by budsa on 23/3/2561 13:31:42


ข้อเสนอโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 (ระดับอาชีวศึกษา)

ชื่อผลงาน ครูที่ปรึกษา สถานศึกษา
ชุดจุดตรวจและสกัดกั้นออนไลน์เพื่อความมั่นคง นายพีระพันธ์  รัตนมาลี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
อุปกรณ์กดเส้นเอนกประสงค์ นางรัชนก  โคตรพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เสาน้ำเกลือผู้ป่วยระยะพักฟื้น 3 in 1 นายอัฐพล  ผลพฤกษา วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ทุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุรักษ์แนวปะการัง นายเกียรติศักดิ์  เส้งพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เครื่องย้อมสีเส้นไหมและฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน นายวทัญญู  บุตรศรี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก  ระบบชีวมวลและเซลแสงอาทิตย์ นายชลอ  พลนิล วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
print
rating