ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562
Created by noppadon on 31/7/2561 17:37:01

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

หรือดาวน์โหลดจากไฟล์ด้านล่าง 


printrating