อาชีวศึกษาตัวแทนประเทศไทย คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์ “ABU ROBOCON FESTIVAL 2020”
Created by phattita on 15/12/2563 14:26:23


การแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union : ABU) ร่วมกับ Nippon Hoso Kyokai (Japanese Broadcasting Association : NHK) ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์นานาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 “ABU ROBOCON FESTIVAL 2020” ภายใต้กติกา “โรโบ รักบี้ (Robo Rugbi) ณ เมืองซูวา ประเทศฟิจิ และเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันยังแพร่กระจายทางเจ้าภาพจึงกำหนดให้มีการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกบางประเทศไม่สามารถจัดการแข่งขันได้เนื่องจาก Covid-19 จากเดิม 22 ประเทศจึงเหลือเพียง 11 ประเทศ ทางเจ้าภาพจึงกำหนดสิทธิ์การส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขัน ประเทศละ 2 ทีม รวมเป็น 21 ทีม โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 กลุ่ม

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์นานาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 “ABU ROBOCON FESTIVAL 2020” และผลการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ อาชีวศึกษาคว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Team Award จากทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และรางวัล Nok Award จากทีมองครักษ์ โรบอท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

 


นายธำรงค์ สว่างเดือน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาหุ่นยนต์อาชีวศึกษาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการแข่งขันครั้งนี้ว่า “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ให้เสมือนเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรมในภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูด้านซอฟต์แวร์ระบบ IOS image processing และการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์  ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการศึกษาไทยในการพึ่งพาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตต่อไป


 

print
rating