ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564
Created by phattita on 15/2/2564 15:23:38


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สังกัด สอศ. ร่วมส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวผ่านระบบ NRIIS (เท่านั้น) : https://nriis.nrct.go.th สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2564

โดยแบ่งกลุ่มเรื่องในการพิจารณา ดังนี้

1. ด้านอุตสาหกรรม
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านการแพทย์และสุขภาพ
4. ด้านอาหารและการเกษตร
5. ด้านอุปกรณ์เครื่อใช้ในครัวเรือน (House hold devices)

- -
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/3alnMSD
- -

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองประเมินผลและจัดการความรู้ การวิจัย วช.
โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 508, 525
โทรสาร 0 2579 2288

 
print
rating