กิจกรรม;การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation"
Created by phattita on 23/2/2564 9:18:36สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสายอาชีวศึกษา #พื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม "การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation" ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 
- -
ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ : https://forms.gle/igJxJRb2sfTHxRGR8 (เท่านั้น)
- -
กลุ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

  • การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

  • การสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

  • การพัฒนาเทคดนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์อัจฉริยะ

  • พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- -
ดาวน์โหลดเอกสาร

--
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0-2579-1370-9 ต่อ 524, 516, 530
อีเมล : rinvec@nrct.go.th

print
rating