ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
Created by phattita on 6/8/2564 11:13:22


          สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ขอเชิญชวนครู อาจารย์ และบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting และรับชมการถ่ายทอดสอนผ่านเพจเฟสบุ้ค สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

วิทยากร

  • นายเสกสันต์ บุญสุวรรณ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

  • ตัวแทนสิทธิบัตร/ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา

หัวข้อการฝึกอบรม

  • การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • กฎหมายสิทธิบัตรกับการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
  • การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
  • การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คู่มือการขอรับความคุ้มครอง
  • ทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา

- -
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://bit.ly/3ypsyYU 
- -
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล :

หนังสือเชิญและกำหนดการ 

เอกสารประกอบการบรรยาย การขอรับความคุ้มครองฯ ภาคเช้าและบ่าย

- -

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
กลุ่มงานเผยแพร่และส่งเสริมสิทธิประโยชน์
โทร 025109552-4 ต่อ 252
แอดไลน์กลุ่ม ได้ที่ QR Code

 

print
rating