ขอเชิญส่งคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
Created by noppadon on 31/8/2564 11:53:50


สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ขอเชิญส่งคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา  (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
โดยจัดส่งคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไฟล์ word  และ  PDF   ได้ที่  e-mail :  vecip2013@gmail.com  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564   
และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564

เอกสารแนบเป็นไฟล์ Zip (มีข้อมูลภายในจำนวน 13 ไฟล์) ดังนี้
1_0 ใบนำเสนอส่งเอกสารทาง email /ไฟล์ word
2_0_ศธ 0607.0168 ลว.23ส.ค.64 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรส่งเอกสารเพื่อยื่นขอรับสิทธิบัตร.อนุสิทธิบัตรอาชีวศึกษา /ไฟล์ pdf
3_1 รายละเอียดการประดิษฐ์ok /ไฟล์ word
4_1_สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการจัดกิจกรรมฯ /ไฟล์ pdf
5_2 ข้อถือสิทธิ /ไฟล์ word
6_2_2.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขั้นตอนการดำเนินการขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรอาชีวศึกษา /ไฟล์ pdf
7_2_2.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 การเตรียมคำขอ /ไฟล์ pdf
8_3 รูป /ไฟล์ word
9_3_สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวทางการเขียน_สำหรับการประดิษฐ์ /ไฟล์ pdf
10_4 บทสรุปการประดิษฐ์ /ไฟล์ word
11_4_สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวทางการเขียน_สำหรับผลิตภัณฑ์_กระบวนการ /ไฟล์ pdf
12_5_สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แนวทางการเขียนขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ /ไฟล์ pdf
13_แนวทางการเขียนขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ /ไฟล์ word

คลิกดาวน์โหลด ด้านล่าง 
    VVVVVVVVV

printrating