ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอกมาปฎิบัติงานส่วนราชการ
Created by noppadon on 6/10/2564 16:30:33


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอกมาปฎิบัติงานส่วนราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก จำนวน 4 อัตรา
1. พนักงานบริหารทั่วไป 3 อัตรา
2. คนสวน จำนวน 1 อัตรา

- ประกาศรับสมัคร/รายละเอียด  << คลิกดาวน์โหลด

print
rating