มอบรางวัลการคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
Created by noppadon on 11/11/2564 15:20:30

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการมอบโล่และเกียรติบัตร 
งาน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีน


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า กิจกรรมการคัดเลือกหุ่นยนต์ 3 ประเภท 
ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีทีมที่ชนะการคัดเลือกทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 หุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา กติกาการแข่งขัน “ดวลธนูสะท้านฟ้า ท้าผู้กล้าสู่แดนมังกร” 
รางวัลชนะเลิศ ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมยูคาลิปตัส วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมองครักษ์โรบอท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมหลานหลวงพ่อคูณ (เสาร์5) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธจังหวัด นครราชสีมา 
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทีมศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
และรางวัลขวัญใจมหาชน ทีมยูคาลิปตัส วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ซึ่งทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ 1 จะได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ  Asia – Pacific Robot Contest 2021 Jimo , China 
แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทที่ 2 หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์อาชีวศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ ทีมปางสีดา Robots วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเมืองร้อยเกาะ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมมะขามหวานโรบอท วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมข้าวหอมมะลิ 101 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทีมข้าวหอมมะลิ 101 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
รางวัลขวัญใจมหาชน ทีม SANGHA ROBOT วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ประเภทที่ 3 หุ่นยนต์อัตโนมัติขนถ่ายพัสดุ
รางวัลชนะเลิศ ทีมโอ่งมังกร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม PLB (กล้วยตาก) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Mechatron วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมเมืองร้อยเกาะ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทีมโอ่งมังกร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
รางวัลขวัญใจมหาชน ทีมโอ่งมังกร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ข้อมูล/ภาพ #Prสอศ.

print
rating