ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพปกข่าว

มอบรางวัลการคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการมอบโล่และเกียรติบัตร  งาน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ วิท...

footer